Akademi

Akademi

Omega Konsept Proje’de, insan kaynakları performansını arttırmak, ürün ve hizmet kalitesini güvence altına almak için şirket içi ve dışı eğitim faaliyetlerine yer verilmektedir. Eğitim geliştirme ihtiyaçları büyük ölçüde insan kaynaklarının yetkinlikleri de dikkate alınarak kurum genelinde ve proje özelinde belirlenen hedeflerden türetilmektedir. Eğitim ve geliştirme faaliyetleri; Oryantasyon Eğitimi, Şirket İçi Eğitimler, Şantiye Gezileri ve Seminerler olarak yapılandırılabilir.

Oryantasyon Eğitimi

Yeni istihdam edilen personelin, organizasyonun genel işleyişi, organizasyon yapısı, çalışma koşulları, sosyal hakları ve atanacağı görev özelindeki sorumlulukları ile ilgili genel bilgilerin aktarıldığı, ayrıca yeni başlayan proje ile ilgili yapılan bilgilendirme eğitimleridir.

Şirket İçi Eğitimler

Şirketimizde ağırladığımız ulusal veya uluslararası firmalardan sektörlerinde önde giden isimlerden aldığımız bilgi ve beceri geliştirme eğitimlerinden ve deneyim paylaşımı toplantılarından oluşur.

Şantiye Gezileri

Gerek yapı firmamız olan Omega Yapı Mühendisliği’nin müteahhitliğini üstlendiği şant,yelere, gerekse projelerimizin taahhüdünü üstlenen diğer inşaat firmalarının şantiyelerine düzenli olarak yapılan şantiye gezilerini kapsar.

Seminerler

Güncel gelişmeleri her zaman yakından takip eden Omega Konsept Proje’nin yurt içi ve yurt dışından gelen alanlarında uzman kişiler tarafından verilen seminerlere ve sertifika programlarına katılımlardan meydana gelir.

© Copyright 2001 - Omega Konsept